Dessa uppgraderingar till Ecosågen har tagits fram efter idéer och önskemål från våra kunder. Dessa passar alla äldre gröna sågar.

Stockrulle

Stockrullen används för att enkelt justera stocken i längdsled vid lastning av timmer på sågbänken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monteras enkelt på stocklyften på gröna sågar.
Levereras i paket om två stockruller inklusive fästdetaljer.

 

Överrullningskydd

Förhindrar att stockar rullar över sågen vid lastning av timmer på sågbänken.
Går enkelt att montera på befintliga gröna Ecosågar.
Levereras i paket om två stycken.